Skip to main content

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er en generel basisuddannelse, der er obligatorisk for alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere af arbejdsmiljøgrupper eller -organisationer senest tre måneder efter valget.

Tilgængelige kurser

Aktuelt: Kommende kurser

Der kommer løbende nye kurser til om emnet og længere nede kan du finde en fyldestgørende liste over alle annoncerede kurser.

Herunder ses de to næstkommende kurser, hvor der stadig er ledige pladser.

Virksomheder generelt - Arbejdsmiljøuddannelse

Kastrup
Dato: 26.08.2024 08:00

Kontor og administration - Arbejdsmiljøuddannelse

Kastrup
Dato: 03.09.2024 08:00

Hvorfor er den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse interessant for dig?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er en generel basisuddannelse, der giver dig konkret viden om arbejdsmiljøorganisationens udfordringer, ansvarsområder og funktioner inden for din virksomhed.

Uddannelsen er obligatorisk for alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere af arbejdsmiljøgrupper eller -organisationer senest tre måneder efter valget.

Det betyder ikke noget, hvilket fag, branche eller virksomhed, du kommer fra. I første omgang er det vigtigt, at du får en generel viden og forståelse for arbejdsmiljøområdet.

Uddannelsen afsluttes med en opgave, som tager udgangspunkt i din egen virksomhed, så du får mulighed for at arbejde effektivt og konkret med arbejdsmiljøet fra din egen hverdag.

Vi underviser ud fra anerkendte læringsstilsprincipper. Vores erfaring er, at vores kursister lærer, forstår og handler langt bedre, hvis vi ikke kun fortæller om arbejdsmiljølovgivningen, men vi i stedet arbejder med den i forhold til den enkeltes virksomhed.

Kun sådan kan vi sammen bidrage til et sundt og udbytterigt arbejdsmiljø.

Tilpas uddannelsen til din virksomhed

Vi kan tilpasse den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse specifikt til jeres virksomhed med udgangspunkt i jeres udfordringer og behov. Op til 20 personer.

Kontakt os på tlf. +45 49 28 09 66

og hør, hvorfor det kan være relevant for jer.

Vi udbyder kurser og uddannelser i:

Helsingør • København • Roskilde • Odense • Kolding • Aarhus • Aalborg

Kontakt os på tlf. +45 49 28 09 66

for information om kurser i andre byer i nærheden af din arbejdsplads.

Download brochure

Download vores brochure om
Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse 2023

Download brochure

Download vores brochure om
Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse 2024

En hurtig intro til uddannelsen

Kurser: Arbejdsmiljøuddannelsen

Her finder du vores aktuelle udbud af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Alle priser er angivet ekskl. moms.

Supplerende kurser

Som medlem af arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads, har du ret til min. 1½ dags efteruddannelse pr. år. I oversigten nedenfor ser du vores aktuelle kursustilbud.

FAQ: Arbejdsmiljøuddannelsen

Uddannelsens indhold

På uddannelsen arbejder vi med emner som:

 • Arbejdsmiljøloven
 • Interne og eksterne AM-aktører
 • Opbygning af arbejdsmiljøorganisationen
 • Dit ansvar på det strategiske og operationelle niveau
 • APV og sygefravær
 • Risikoanalyse
 • Ulykkesforebyggelse
 • Politikker og certificering
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Kommunikation og formidling
 • Arbejdspladsopgave med fokus på egen virksomhed
 • Supplerende kurser og uddannelse

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen afholdes med 2 moduler (2+1 dag) med en mellemliggende periode på ca. 2-3 uger mellem perioderne.

Målgruppe

Alle nyvalgte/udpegede medlemmer af arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøorganisationen i virksomheder med over ni ansatte.

Dit faglige udbytte

Hvad kan den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse betyde for dig?

 • Du bliver klogere på din egen rolle og ansvarsområder som AMR eller leder af arbejdsmiljøgruppen/-organisationen.
 • Du lærer at effektivisere arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads
 • Du får kendskab til de vigtigste pointer i arbejdsmiljøloven
 • Du får konkret viden og værktøjer til at sikre en god sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
 • Du får styrket din evne til at arbejde både strategisk og operationelt med arbejdsmiljøet
 • Du får styrket din position over for ledelsen, så arbejdsmiljø bliver en del af virksomhedens samlede strategi
 • Du lærer at motivere og involvere dine kolleger i at styrke arbejdsmiljøet

Tilmelding og pris

Du kan se datoer, byer og pris i oversigten.

Kan uddannelsen tilpasses til din virksomhed?

Vi kan tilpasse den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse specielt til din virksomhed med udgangspunkt i jeres udfordringer og behov. Op til 20 deltagere. Kontakt os og hør nærmere på telefon +45 49 28 09 66 eller på mail: kursus@konventum.dk.

Supplerende kurser

Når du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, har du ret til min. 1½ dags efteruddannelse årligt ifølge Arbejdsmiljøloven.

Praktiske oplysninger

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljøgruppe med en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Alle skal have taget den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget.

Efter grunduddannelsen har du ret til minimum 1½ dags supplerende kursus pr. år, så du hele tiden sikrer en effektiv udvikling i din arbejdsmiljøindsats.

 

Tilmelding til uddannelse

Telefon +45 49 28 09 66 eller mail: kursus@konventum.dk.

Kontakt os på telefon +45 49 28 09 66, hvis du ønsker en uddannelse eller et kursus særligt tilpasse din virksomhed efter jeres behov og ønsker.

 

Praktiske informationer på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Bekræftelse på tilmelding

Både du og din arbejdsgiver får tilsendt en skriftlig bekræftelse efter din tilmelding er modtaget. Senest 14 dage før kursusstart får virksomheden tilsendt faktura og du vil modtage information om tid og sted.

 

Kursusbevis

Når du har gennemført uddannelsen får du og din arbejdsgiver tilsendt et kursusbevis, som er godkendt af Arbejdstilsynet og som skal kunne forevises Arbejdstilsynet på forlangende.

 

Fravær

Det er ikke tilladt at have fravær på uddannelsen. Hvis du af uforudsete årsager er forhindret i at deltage i dele af uddannelsen, kan der i helt særlige tilfælde gives mulighed for at få den manglede undervisning på en anden uddannelse.

 

Praktiske informationer på supplerende kurser

Bekræftelse på tilmelding

Både du og din arbejdsgiver får tilsendt en skriftlig bekræftelse efter din tilmelding er modtaget. Senest 14 dage før kursusstart får virksomheden tilsendt faktura og du vil modtage information om tid og sted.

 

Kursusbevis

Når du har gennemført dit kursus modtager du et kursusbevis med angivelse af kursets indhold.

 

Afbestillingsregler

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan frit afbestilles 100%, indtil 14 dage før kursusstart.

De supplerende arbejdsmiljøkurser og temadage kan frit afbestilles 100%, indtil 1 måned før kursusstart.

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du er forhindret i at deltage på din uddannelse, kursus eller temadag.

Fravær

Ved fravær kan deltageren mod en merpris afslutte sin uddannelse på et andet kursushold.

Offentlige tilskud

Det er ikke muligt at få offentlige tilskud til uddannelsen.

Sæt rammerne for den perfekte læring

Konventum er et stærkt udgangspunkt for dig der er medskabende på arbejdspladsen for et godt arbejdsmiljø og den gode arbejdsplads. Vi udbyder et højt kvalificeret uddannelsestilbud til arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og virksomheder, som er kendetegnet ved:

 • Et anerkendende læringsmiljø, hvor relationer og ligeværdighed er vores udgangspunkt – og hvor det faglige stof altid skal være tilgængeligt, forståeligt og ikke ekskluderende.
 • Demokratisering af læringen, blandt andet gennem Læringsstile og Cooperative Learning – og skabe ny forståelse og handlemuligheder ved hjælp af refleksion og eksperimenter.
 • Stor fokus på transfer – at deltagerne kan anvende det lærte bagefter – bl.a. ved at tage udgangspunkt i deres forskellige erfaringer, udfordringer og egne cases, så undervisningen er relevant og brugbar.

Konventum er et hotel og konferencecenter og udbyder af uddannelse beliggende cirka 3 km fra Helsingør centrum. Huset er fra 1969 og er bygget til læring og udvikling af mennesker.

Kontakt os for mere information

Ønsker du mere information om Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse?

Send os en besked via kontaktformularen eller på mail: kursus@konventum.dk, eller ring til os på:

+45 49 28 09 66

 

Vi ser frem til at høre fra dig


  Erling Jensens Vej 1 •  DK – 3000 Helsingør  •  Tlf. +45 49 28 09 00 •  CVRnr. 31 16 36 33